TIETOA EUROOPPALAISEN KULTTUURIYHDISTYKSEN TOIMINNASTA

Verkostoituminen eurooppalaisten taiteilijoiden kanssa on EKY:n yksi tavoite

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys on perustettu 1998 ja rekisteröity 2.2.1999. Yhdistyksen tarkoitus on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Euroopassa ja Euroopan unionin kumppanuusmaissa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä näissä maissa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenistössä on sekä eri puolueisiin kuuluvia että sitoutumattomia henkilöitä.

Yhdessä Finroartin kanssa ja erikseen olemme järjestäneet kymmeniä kansainvälisiä taidenäyttelyitä eri maissa, useimmiten Suomessa, Italiassa, Sveitsissä ja Romaniassa.  Taiteilijoittemme töitä on ollut esillä myös mm. Yhdysvalloissa, Intiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Brasiliassa.

Jäsenistömme koostuu niin taiteilijoista kuin myös taiteen harrastajista, jotka jäenmaksun ja lahjoitusten kautta haluavat tukea EKY:n monipuolista toimintaa.

EKY järjestää sekä välittää tietoa taidenäyttelyistä jäsenilleen

Toimintasuunnitelma 2018

                                             

 


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä EU-maissa. Yhdistys ja sen toiminnasta vastaava hallitus toimivat pääsääntöisesti talkoovoimin.

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Tällä kaudella on tavoitteena järjestää jäsentapaamiset molempien kokousten yhteydessä. Kokouksiin pyrimme saamaan esitelmöitsijän tai muuta ohjelmaa.

Hallitus kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. Osa kokouksista voidaan järjestää sähköpostikokouksina. Hallituksessa tehtäviä pyritään jakamaan eri jäsenille kunkin vahvuudet ja erityisalueet huomioiden.

Toiminta, näyttelyt ja muut tapahtumat

Osallistumme vuoden 2018 aikana erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

Julkaisemme vuoden 2018 aikana runo-/ kuvateoksen yhdistyksemme 20- v. juhlan kunniaksi. Kirjan tekemiseen on osallistunut 13 runoilijaa/ taiteilijaa Päivi Lappalaisen johdolla. Kirjan työstäminen jatkuu vielä kevätkaudella. Kirjaa markkinoidaan alan messuilla ja tapahtumissa.

Kauden aikana järjestämme juhlanäyttelyn Espoon Kulttuuritalossa 20- v. taipaleen varrella tehdyistä teoksista. Pienempiä teemallisia näyttelyitä voidaan järjestää useampia. Tavoite on saada näyttelyillä uutta yleisöä ja markkinoida yhdistystä.

Tavoitteena on näyttelyiden kautta uusien yhteyksien luominen niin koti- että ulkomaillakin. Ja samalla kannustaa jäseniä myös yksityisesti osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin ja tarvittaessa opastaa heitä siinä.

Kotisivuille perustamme myyntinäyttelyn, johon jäsenemme saavat teoksiaan esille ja mahdollisesti myyntiin. Kukin taiteilija vastaa itse varsinaisesta kaupan tekemisestä. Yhdistyy perii 10 % provision kauppahinnasta.

Perinteiset arpajaiset ja postimerkkimyynti jatkuvat edelleen sekä viime vuonna aloitettu runoaiheisten kirjanmerkkien myynti.

Tiedottaminen jäsenille

Yhteydenpito jäseniin hoidetaan entiseen tapaan jäsenkirjeillä ja sähköpostiviesteillä sekä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.ekynetti.com ja yhdistyksen FB-sivuilla. Facebook-sivujen käytön aktivoimiseksi pidämme alkuvuodesta työpajan.

Tapahtumista tiedotetaan tiedotusvälineille. Hallitus ylläpitää suhteita mediaan ja kumppanuusjärjestöihin. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti omakustanteisia.

Jäsenkunta

Jatkamme aktiivista jäsenhankintaa positiivisella julkisuudella sekä pyrimme monipuolisella toiminnalla aktivoimaan nykyisen jäsenkunnan. Tarvittaessa hallitus voi perustaa erilaisia työryhmiä ja toimikuntia.

Varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Apurahojen saaminen on epävarmaa ja pientuotteista saatava tulo varsin pieni. Uusia varainhankintatapoja kokeillaan vrt. kohta toiminta.

 

18.10.2017

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry, hallitus