TIETOA EUROOPPALAISEN KULTTUURIYHDISTYKSEN TOIMINNASTA

Verkostoituminen eurooppalaisten taiteilijoiden kanssa on EKY:n yksi tavoite

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys on perustettu 1998 ja rekisteröity 2.2.1999. Yhdistyksen tarkoitus on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Euroopassa ja Euroopan unionin kumppanuusmaissa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä näissä maissa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenistössä on sekä eri puolueisiin kuuluvia että sitoutumattomia henkilöitä.

Yhdessä Finroartin kanssa ja erikseen olemme järjestäneet kymmeniä kansainvälisiä taidenäyttelyitä eri maissa, useimmiten Suomessa, Italiassa, Sveitsissä ja Romaniassa.  Taiteilijoittemme töitä on ollut esillä myös mm. Yhdysvalloissa, Intiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Brasiliassa.

Jäsenistömme koostuu niin taiteilijoista kuin myös taiteen harrastajista, jotka jäenmaksun ja lahjoitusten kautta haluavat tukea EKY:n monipuolista toimintaa.

EKY järjestää sekä välittää tietoa taidenäyttelyistä jäsenilleen

Toimintasuunnitelma 2017


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia suoma-

laisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa sekä toimia eri

kulttuuripiirien yhdyssiteenä EU-maissa.

Yhdistys ja sen toiminnasta vastaava hallitus toimivat

pääsääntöisesti talkoovoimin.

 

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja

syyskokous.

Kokouksiin pyrimme saamaan esitelmöitsijän tai muuta

ohjelmaa.

Hallitus kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa tai tarvit-

taessa useamminkin. Osa kokouksista voidaan järjestää

sähköpostikokouksina.

 

Toiminta, näyttelyt ja muut tapahtumat

Osallistumme vuoden 2017 aikana erilaisiin tapahtumiin,

näyttelyihin, messuille ja markkinoille mahdollisuuksien

mukaan.

 

Jatkamme vuonna 2015 käynnistynyttä kirjanmerkkihan-

ketta, kokoamme yhdistyksen jäsenten suunnittelemia

kirjanmerkkejä ja toteutamme niistä kilpailun Facebookin

kautta. Kirjanmerkkejä myydään yhdistyksen tulojen kar-

tuttamiseksi.

 

Pyrimme toteuttamaan vuoden 2017 aikana runokirjan

julkaisemisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Hankkeeseen liittyen järjestämme alkuvuodesta runo-

työpajan.                       

 

Yhdistyksellä on kansalliseen Suomi 100 -ohjelmaan hy-

väksyttynä tapahtumana taidenäyttely "Northern Lights -

Finland 100 years" New Yorkissa 16.3. - 31.3. 2017 ja

pyrimme järjestämään yhteisen matkan paikan päälle ava-

jaisiin 18.3. 2017.

 

Yhdistyksellä on näyttely "Paljon Onnea, Suomi" Galleria

Virpi&Orbissa Pälkäneellä 13.7-6.8.2017, avajaiset 12.7.2017.

Pyrimme järjestämään taidenäyttelyn "Pohjoinen valo -

Suomi 100 vuotta" Viihdekeskus Palatsissa Tampereella

syksyn 2017 aikana.

Osallistumme Lasikatto-hankkeeseen järjestämällä näyt-

telyn syksyllä 2017.

 

Tulojen kartuttamiseksi järjestämme arpajaisia. Tehos-

tamme yhdistyksen oman postimerkin sekä runokirjan

myyntiä.

Uutena myyntiartikkelina tulee olemaan yhdistyksen

runoaiheiset kirjanmerkit.

 

Tiedottaminen jäsenille

Yhteydenpito jäseniin hoidetaan entiseen tapaan jäsenkir-

jeillä ja sähköpostiviesteillä sekä yhdistyksen kotisivuilla

osoitteessa: www.ekynetti.com ja yhdistyksen Facebook-

sivuilla.

 

Tapahtumista tiedotetaan tiedotusvälineille. Hallitus yl-

läpitää suhteita mediaan ja kumppanuusjärjestöihin.

 

Jäsenkunta

Jatkamme jäsenhankintaa. Pyrimme saamaan aktiivisia

jäseniä mukaan toimintaan.

Tarpeen mukaan hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia

ja työryhmiä.

 

Varainhankinta

Pääasiallisin tulonlähde on jäsenmaksut. Jonkin verran

tuloja hankitaan yhdistyksen postimerkin ja kirjanmerkin

myynnillä, arpajaisilla ja erilaisten tapahtumien tuotolla.

Apurahojen tms. hakemista kehitetään.

 

 

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry, hallitus

 Hallitus 2017

Puheenjohtaja
Päivi Ihamäki 050 344 2465 paivi.ihamaki@phpoint.fi

Past
Moona Metsoila moona.e.metsoila@gmail.com
Varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenasiat
Anne Ahonen
anne.ahonen@co.inet.fi
Kunniapuheenjohtaja
Paul Tiililä
paul.tiilila@pp.inet.fi

Muut hallituksen jäsenet

Päivi Lappalainen

Kristiina Lähteenmäki-Hein

Virpi Yli-Vakkuri

Riitta Santala-Köykkä

Varajäsenet

Arja Kunttu

Maija-Liisa Pöysti

Viimeisin jäsenkirje