TIETOA EUROOPPALAISEN KULTTUURIYHDISTYKSEN TOIMINNASTA

Verkostoituminen eurooppalaisten taiteilijoiden kanssa on EKY:n yksi tavoite

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys on perustettu 1998 ja rekisteröity 2.2.1999. Yhdistyksen tarkoitus on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Euroopassa ja Euroopan unionin kumppanuusmaissa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä näissä maissa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenistössä on sekä eri puolueisiin kuuluvia että sitoutumattomia henkilöitä.

Yhdessä Finroartin kanssa ja erikseen olemme järjestäneet kymmeniä kansainvälisiä taidenäyttelyitä eri maissa, useimmiten Suomessa, Italiassa, Sveitsissä ja Romaniassa.  Taiteilijoittemme töitä on ollut esillä myös mm. Yhdysvalloissa, Intiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Brasiliassa.

Jäsenistömme koostuu niin taiteilijoista kuin myös taiteen harrastajista, jotka jäenmaksun ja lahjoitusten kautta haluavat tukea EKY:n monipuolista toimintaa.

EKY järjestää sekä välittää tietoa taidenäyttelyistä jäsenilleen

 
                                               EUROOPPALAINEN

KULTTUURIYHDISTYS ry

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä EU-maissa. Yhdistys ja sen toiminnasta vastaava hallitus toimivat pääsääntöisesti talkoovoimin.

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Tällä kaudella on tavoitteena järjestää jäsentapaamiset molempien kokousten yhteydessä. Kokouksiin pyrimme saamaan esitelmöitsijän tai muuta ohjelmaa.

Hallitus kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. Kokouksia voidaan järjestää sähköpostikokouksina. Hallituksessa tehtäviä pyritään jakamaan eri jäsenille kunkin vahvuudet ja erityisalueet huomioiden.

Toiminta, näyttelyt ja muut tapahtumat

Osallistumme vuoden 2019 aikana erilaisiin tapahtumiin ja näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan niin koti- kuin ulkomaillakin.

Syyskuussa 2018 Suomi- Venäjä- kulttuuriforumin kautta solmittuja kontakteja Pietariin ja Komin tasavaltaan kehitetään. Yhteishankkeiden toteuttamiseksi pidetään yhteyttä molempiin tahoihin ja valmistellaan tutustumismatkaa paikan päälle kohteisiin. Vastavuoroiset tapahtumat käynnistyisivät v. 2020 rahoituksen järjestymisestä riippuen.

Heinä- elokuussa 2019 järjestämme jyrytetyn taidenäyttelyn Saksassa Chemnitzissä. Mukaan näyttelyyn mahtuu noin 20 taiteilijaa. Pyrimme kääntämään muutamia Kurkistus- teoksen runoja näyttelyn avajaisissa esitettäviksi. KS. LIITE

Pienempiä teemallisia näyttelyitä voidaan järjestää useampia eri puolella Suomea mm. lokakuussa Ylöjärven Leija-kirjastossa. Tavoite on saada näyttelyillä uutta yleisöä ja markkinoida yhdistystä esimerkiksi yhteisnäyttelyillä muiden taideyhdistysten kanssa. Ehdtuksia näyttelytiloista voi esittää hallitukselle.

Tavoitteena on yhteisnäyttelyiden kautta kannustaa jäseniä myös yksityisesti osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin ja tarvittaessa opastaa heitä siinä.

Kotisivuilla olevaa myyntinäyttelyä, johon jäsenemme saavat teoksiaan esille ja myyntiin pyritään aktivoimaan. Kukin taiteilija vastaa itse varsinaisesta kaupan tekemisestä. Yhdistys perii 10 % provision kauppahinnasta.

Runokirja Kurkistuksia markkinointia tehostetaan, jotta julkaisukustannukset tulee katettua.

Perinteiset arpajaiset sekä kirjan- ja postimerkkimyynti jatkuvat edelleen.

Tiedottaminen jäsenille

Yhteydenpito jäseniin hoidetaan entiseen tapaan jäsenkirjeillä ja sähköpostiviesteillä sekä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.ekynetti.com. Yhdistyksen Facebook-sivut eivät ole olleet aktiivisessa käytössä.

Tapahtumista tiedotetaan, hallitus ylläpitää suhteita mediaan ja kumppanuusjärjestöihin.

Jäsenkunta

Jatkamme aktiivista jäsenhankintaa positiivisella julkisuudella sekä pyrimme monipuolisella toiminnalla aktivoimaan nykyisen jäsenkunnan. LIITTENÄ esite, jota voi monistaa ja jakaa. Yhdistyksellä oli 87 jäsentä v. 2018.

Tarvittaessa hallitus voi perustaa erilaisia työryhmiä ja toimikuntia.

Varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Apurahojen saaminen on epävarmaa ja pientuotteista saatava tulo varsin pieni. Ulkomaan hankkeita varten on kuitenkin apurahojen ja sponsoreiden hankintaa tehostettava. Näyttelyt ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti omakustanteisia.

25.11.2018

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry, hallitus