Liity jäseneksi

Täytä liittymislomake TÄSTÄ joka vie suoraan yhdistyksen puheenjohtaja
Päivi Ihamäelle

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys on perustettu 1998 ja rekisteröity 2.2.1999. Yhdistyksen tarkoitus on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Euroopassa ja Euroopan Unionin kumppanuusmaissa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä näissä maissa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Jäsenistössä on sekä eri puolueisiin kuuluvia että sitoutumattomia henkilöitä.

Toistaiseksi toimintamme on ollut pääasiassa kansainvälisten taidenäyttelyitten järjestämistä Suomessa, Italiassa, Romaniassa ja Sveitsissä. Yhteistyökumppaneina meillä on suomalais-romanialainen taideyhdistys Finroart.

Jäsenmaksumme on 25 euroa vuoden 2022 alusta.

Kaipaamme uusia ideoita ja ennen kaikkea aktiivisia, kielitaitoisia ja Eurooppa-henkisiä uusia jäseniä. Jos asia kiinnostaa Sinua, ota yhteys!

Join Membership

 

Sent your Application directly to the president of the Association Päivi Ihamäki, paivi.ihamaki@phpoint.fi.

The European Cultural Association was founded in 1998 and registered on 2 February 1999. The purpose of the Association is to promote and make known Finnish culture mainly in Europe and the European Union's partner countries, and to act as a link between different cultural circles in these countries. The Association is politically non-aligned. The membership includes both members from different parties and non-members.

So far, our activities have mainly focused on organising international art exhibitions.

 

Our membership fee is 25 euros from the beginning of 2022

We need new ideas and, above all, active, linguistically diverse and European-minded new members. If you are interested, get in touch!