Paul Tiililä, yhdistyksen perustaja ja kunniapuheenjohtaja nukkui pois 12.7.2020.

Lähettäjä: "Paul Tiililä" <tiililapaul@gmail.com>
Vastaanottaja: "Päivi Ihamäki" 
<paivi.ihamaki@phpoint.fi>
Lähetetty: 19. toukokuuta 2020 12:29:37
Aihe: vanha muisto

 

Hei Päivi,

siivoan tiedostojani ja tämä tuli vastaan, tee mitä tahdot, ehkä arkiston pohjimmaiseksi?

Terveisin

Paul

Kiitos, kyllä tämä nousee kasan päälle. Mielenkiintoinen leikkaus menneestä.

 

Hyvää kesänodotusta.

 

-päivi


 

EUROOPPALAINEN KULTTUURIYHDISTYS 1999 - 2009 JA SEN JUURET

 

 

Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen juuret ovat kaukana 1960-luvulla.

Tuolloin Tampereen yliopiston opiskelijat olivat radikalisoituneet ja laitos tunnettiin "punaisena yliopistona".

 

Tokihan joukossa oli myös toisinajattelevia, liberaalimmin ajattelevia opiskelijoita. Paul Tiililä oli jo tuolloin työelämässä mukana mutta toimi myös opiskelijalehti Aviisin vakituisena avustajana ja opiskelijajärjestöjen edustajana mm. Tiiliholvi-yhtiön hallituksessa.

 

Hänen ympärilleen kerääntyi joukko porvarillisen maailmankatsomuksen omaavia opiskelijoita suunnilleen 1965-66 alkaen. Tämä joukko järjestyi Paimenliitto nimiseksi yhdistykseksi, joka rekisteröitiin joulukuussa 1968. Yhdistyksen tarkoitukseksi mainittiin säännöissä mm. taistelu "sosialistista imperialismia vastaan inhimillisen, humaanin maailmankatsomuksen puolesta" sekä "esteettisen ajattelutavan elvyttäminen". Yhdeksi johtoteemaksi tuli ajan mittaan myös "puhtaan äidinkielen vaaliminen". Yhdistykseen kuuluvat naiset muodostivat Suomen Sinikellot - Finlands Blåklockor -nimisen ryhmän. Heidän johdossaan oli Porista kotoisin oleva Anja Arstila, sittemmin Reino Paasilinnan aviopuoliso. Myös turkulainen Maija Massinen, myöhemmin Aamulehden Maija Siikala, toimi aktiivisesti Sinikelloissa useiden muiden neitosten ohella.

 

Parhaimmillaan yhdistyksessä oli kolmisenkymmentä jäsentä. Heistä suurin osa on menestynyt elämässään hyvin. Mainittakoon Jukka-Pekka Lappalainen Helsingin Sanomien tiedetoimittaja, saman lehden Leila Välkevirta kaupunkitoimittajana ja lehtialan kouluttajana, Alavuden kaupunginjohtaja ja kunnallisneuvos Seppo Aho sekä Pirjo-Riitta Vatanen MEK:in toimitusjohtajana. Liiton tuki vaikutti osaltaan siihen, että Paul Tiililä valittiin Tampereen kaupunginvaltuustoon 1969.

 

Opiskelijoiden valmistuttua harva heistä jäi Tampereelle ja liiton toiminta laantui, varsinkin puheenjohtajan muutettua Pälkäneelle. Kahteenkymmeneen vuoteen ei sitten tapahtunut juuri mitään. Muutamat jäsenet pitivät kuitenkin yhteyttä satunnaisesti vuosien varrella.

 

Heti Suomen liityttyä Euroopan Unioniin 1995 Paul Tiililä teki muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin ilmoittaen samalla, että vaikka yhdistyksellä on vain yksi jäsen, se haluaa kuitenkin säilyä rekisteröitynä tulevaisuuden varalta. Uusi kohta säännöissä oli "suomalaisen kansanperinteen ja elämänmuodon sekä maan tavan vaaliminen" ja "suomenkielen säilyvyyden turvaaminen". Näin kaukokatseisesti Euroopan tulevia muutoksia ennakoiden.

 

1998 Paul Tiililä totesi ajankohdan sopivaksi Paimenliiton nimen ja sääntöjen muuttamiselle. Uutta Eurooppaa varten tarvittiin Suomessa nyt Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys EKY, mikä muutos merkittiin yhdistysrekisteriin 2.2.1999.

 

EKY:n ensimmäisen hallituksen jäseninä olivat Paul Tiililä puheenjohtajana, Rauni Tiililä varapuheenjohtajana ja sihteerinä, sekä jäseninä Ossi Hedman Kemistä, Cristina Ciobanu Romaniasta, Petri Ihanus Tampereelta, Asko Myllys Sveitsistä, Mikko Reinekari Lahdesta ja varajäseninä Giovanni Camuffo Italiasta ja Ueli Jaggi Sveitsistä.

 

Paul Tiililä oli eläkkeellä Nokia-konsernin tiedotus- ja sosiaalipäällikön tehtävistä, ja vuonna hän oli 1992 aloittanut itseoppineena taiteilijana.

Rauni Tiililä toimi tuolloin tekstiilityön lehtorina Tampereella.

Yht.lis. Ossi Hedman, Kemin Työväenopiston eläkkeellä oleva rehtori, oli opiskeluaikoinaan ollut keskeinen henkilö Arffman-yhtymässä, joka oli eräänlainen Paimenliiton rinnakkaisjärjestö.

Cristina Ciobanu, romanialainen taiteilija ja lavastaja Bacaun kaupungista, on suomalais-romanialais-taiteilijaseura Finroart XXI Foundationin puheenjohtaja.

Petri Ihanus Tampereelta, mainosgraafikko.

Asko Myllys, eläkkeellä oleva tietoliikenneinsinööri, Finroartin varapuheenjohtaja,

asuu Sveitsissä, 1990-luvulla myös galleristi St.Gallenin alueella.

Mikko Reinekari, tuolloin BBA-opiskelija Lahdessa.

Giovanni Camuffo, Venetsiassa rekisteröidyn Associazione Culturale European puheenjohtaja, aikuisopiston opettaja.

Ueli Jaggi, taiteista kiinnostunut insinööriyrittäjä, Spiezistä läheltä Berniä.

 

Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisen kulttuurin edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi pääasiassa Euroopassa ja Euroopan Unionin kumppanuusmaissa sekä toimia eri kulttuuripiirien yhdyssiteenä näissä maissa. Yhdistys on puolueeton ja sitoutumaton.

 

Camuffon, Ciobanun ja Myllyksen roolit kaivannevat lisäselvityksiä.

 

Paul Tiililä tutustui Venetsiassa 1992 italialaiseen Associazione Culturale Europea -nimiseen yhdistykseen ja sen puheenjohtaja Camuffoon. Paul Tiililä ja EKY:n jäsen tamperelainen Elina Ruohonen osallistuivat Camuffon organisoimiin näyttelyihin Venetsiassa. Paul Tiililä on osallistunut yhdistyksen näyttelyihin muuallakin, mm. Pariisissa. Camuffon yhdistys teki vierailun Helsinkiin 2006. Kun tuon yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui 2008, yhteydenpito on laantunut.

 

Toinen kumppani ulkomailla on Romaniassa rekisteröity Finroart XXI Foundation, joka toimii suomalaisen yhdistyksen tavoin. Se on perustettu Romaniassa jo 1990 luvun alussa ja siitä on muodostunut suomalaisten ja romanialaisten taiteilijoitten kiinteä yhteistyömuoto.

 

Yhteistyö Finroartin kanssa perustuu vastavuoroisuuteen. Taloudellisten resurssien ollessa vähäiset, näyttelyt edellyttävät taiteilijoilta aktiivisuutta ja omaa työpanosta hankkeissa. EKY ja Finroart ovat yhdessä järjestäneet kaikkiaan yli 40 näyttelyä ja yhdistysten jäsenet ovat lisäksi olleet mukana monissa kansainvälisissä näyttelyissä. Näyttelyluettelo on tämän lopussa.

 

Romanialainen Cristina Ciobanu on alusta saakka toiminut Finroartin puheenjohtajana ja sitä Sveitsissä edustava Asko Myllys varapuheenjohtajana. Suomalaiset Paul Tiililä ensin ja nykyisin Pirjo Heino edustaa yhdistystä Suomessa ja huomattava osa toiminnasta tapahtuu yhteistyössä EKY:n kanssa. Yhteistyö järjestöjen välillä elää nykyisin suurelta osin Pirjo Heinon ja hänen Hämeenlinnassa sijaitsevan Taidegalleria Ripustuksensa voimin.

 

Näyttelyitä on pidetty useana kesänä Hauhon Hovinkartanossa ja yksittäisiä näyttelyitä Riihimäen Allinnassa, Heinolan Taidemuseossa, Nokian Taidetalossa, Tampereen Vanhassa kirjastossa, monia Hämeenlinnassa Taidegalleria Ripustuksessa, Teuvalla Galleria Mäkikäälyssä ja Hyvinkään Wanhan Villan käytävägalleriassa. - EKY:n näyttelytoiminnasta vastaa toimikunta Pirjo Heinon johdolla. Muina jäseninä ovat Irja Rantala, Eira Viertoma sekä Katja Juhola ja itseoikeutettuna yhdistyksen puheenjohtaja.

 

Mika Waltarin juhlavuonna 2008 yhdistyksen jäsenet Gloria Badarau-Heikkilä ja Mikko Heikkilä järjestivät Kaipuu Niilille -näyttelyn, joka oli esillä kolmessa Helsingin kirjastossa syyskuusta marraskuuhun, Töölössä, Itäkeskuksen Stoassa ja Rikhardinkadulla.

Jonkin verran yhteistyötä on ollut myös venetsialaisen taiteilijaryhmä Materia Priman kanssa. Tämän ryhmän neljä taiteilijaa esiintyi EKY:n ja Finroartin suuressa kesänäyttelyssä Pälkäneen Rönnvikissä 2005. Pirjo Heino on ollut yhteistyössä Saksassa rekisteröidyn European Artists Associationin kanssa ja sekä hän että Paul Tiililä ovat olleet jatkuvasti yhteydessä myös italialaisen Marisa Cortesen Symposio Siviera -yhdistyksen kanssa.

 

Vaikka yhdistys on näin aktiivisesti toiminut kuvataiteitten alalla, se ei ole suinkaan sen toiminnan ainoa tarkoitus, aktiivisimpien toimijoiden intressit ovat vain sattuneet liikkumaan kuvataiteissa. Vuoden 2009 alusta on pyritty kiinnittämään huomiota myös kirjallisuuteen ja ensimmäinen kirjailijavierailu järjestettiin helmikuussa Pälkäneen kirjastossa. Romaanikirjailija Päivi Alasalmi kertoi kirjailijan työstään. Paul Tiililä yhteistyössä runoilija Kari Aronpuron kanssa valikoi kokoelman isoisänsä Kaarlo Tiililän runoista. Yhdistyksen jäsen Tytti Tapaninen on äskettäin julkaissut runoteoksen huudonkantaja[t]. Jäsenemme Kerttu Aaltonen on tehnyt mittavaa työtä nukketeatterialan tunnettuna ammattilaisena ja Tarja Trygg on solarigrafian uranuurtajia.

 

Yhdistys on järjestänyt myös useita luentotilaisuuksia. Euroopan parlamentin silloinen jäsen Piia-Noora Kauppi, yhdistyksemme varapuheenjohtaja, on käynyt parikin kertaa kertomassa parlamentin työskentelystä Pälkäneen lukiossa, erikoistoimittaja Erkki Toivasen vierailu 2006 oli suuri yleisömenestys. Näiden lisäksi Pälkäneellä ovat luennoineet EU:n alueiden komitean varapuheenjohtaja Risto Koivisto sekä lehtori Hannu Päiväsaari Tampereen yhteiskoulusta. Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottaja Outi Koskinen kertoi yleiselle kokouksellemme Tampereella 2007 EU:n kulttuurinvaihto-ohjelmasta.

 

Yhdistyksen ulkoisesta ilmeestä on ansiokkaasti vastannut hallituksen jäsen Mari Laesterä. Hän on suunnitellut logon, oman postimerkin, pöytäviirin ja roll-upin.

 

Muista aktiviteeteista mainittakoon Pälkäneen rauniokirkon kunnostuksen hyväksi järjestetty postitaiteen huutokauppa.

 

Yhdistyksen jäseniä on käynyt kutsuttuina Brysselissä tutustumassa Euroopan parlamentin toimintaan. Olemme itse järjestäneet näyttelymatkan Venetsiaan 2001, Romaniaan silloiseen Euroopan kulttuuripääkaupunki Sibiuun 2007 ja Biennaalin tutustumismatkan Venetsiaan 2009.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut alkuaikojen paristakymmenestä lähelle sataa.

Jäseniä on joka puolelta Suomea, eniten Pirkanmaalta, Helsingin tienoilta ja Hyvinkäältä. Myös Varsinais-Suomesta on useita jäseniä.

 

Yhdistyksen talous on pääasiassa jäsenmaksujen varassa. Tukea olemme saaneet mm. Ulkoasiainministeriöltä Eurooppa-tiedotukseen 2006 500 €, Pälkäneen kunnalta kotisivujen tekoon 2008 300 € sekä Eridomic ja St1 -yhtiöiltä ilmoitustukea.

Myös eräät lentoyhtiöt ovat antaneet tukeaan taideteosten kuljettamisessa sekä ulkomaalaisten taiteilijoiden matkoihin. Yhdistys toimii paljolti talkoovoimin.

 

Paul Tiililä on ollut puheenjohtajana vuoden 2008 loppuun saakka, jolloin hän luopui tehtävästä tultuaan valituksi kansainvälisen Olympic Fine Arts Association OFAA:n puheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin monipuolinen taiteilija Moona Metsoila Kangasalta. Hän on ryhtynyt ripeästi kehittämään toimintaa.

 

Näin opiskelijoiden osin riehakkaastakin Paimenliitosta on aikojen saatossa muodostunut suomalaisen kulttuurin lippua Euroopassa korkealla kantava yhdistys.

 

PAUL TIILILA

                                                      

Yhdistyksen hallitus 2009:

 

Puheenjohtaja Moona Metsoila               hallitukseen 2008

 

Varapuheenjohtaja Piia-Noora Kauppi        hallitukseen 2007

 

Jäsenet

Pirjo Heino                                hallitukseen 2007 

Mari Laesterä                              hallitukseen 2007

Anita Lindholm                             hallitukseen 2008             

Asko Myllys                                hallitukseen 1999

Rainer Zeitlin                             hallitukseen 2009

 

Varajäsenet

Katja Juhola                               varajäsen    2009

Tiina Kokkola                              varajäsen    2009

 

Kunniapuheenjohtaja Paul Tiililä              puheenjohtaja 1998-2008

                            kunniapuheenjohtaja 2009

 

Hallituksen jäseninä ovat olleet myös:

 

Giovanni Camuffo 1999-2007  varajäsen

Cristina Ciobanu 1999-2007

Mikko Heikkilä   2007-2008

Petri Ihanus     1999-2007

Ulrich Jaggi     1999-2004  varajäsen

Mikko Reinekari  1999-2008

Jaana Tiililä    2008

Berit Virtanen-Thewlis 2007

 

JÄRVENPÄÄN JUHLANäyttelyn avasi Tuula Siltasari, Anne Ahonen hoiti yhdistyksen sihteerinä järjestelyt.

Matti Rajalan metalliteoksia.

Upea teosnäkymä.

Nuori pianisti ja Myrskyluodon Maija.

Virpi Yli-Vakkurin kipsiteoksia.

Espoon Kulttuurikeskus 20 v. näyttely

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry 20 v. Juhlanäyttely Espoon Kulttuurikeskuksessa 5.- 25.2.2018.

20 v. juhlanäyttelyn avaustilaisuus oik. kunniapuheenjohtaja Paul Tiililä ja vas. nykyinen pj. Päivi Ihamäki

Kiitoksena näyttelyn avaamisesta SKjL:n toiminnanjohtaja Merja Puustinen vastaanotti pj. Päivi Ihamäen ojentaman yhdistyksen viirin.

Avajaisyleisöä Espoon Kulttuurikeskuksessa.

Etualalla Virpi Yli-Vakkurin kiviveistoksia, taustalla Nina Nahkalan ja Moona Metsoilan maalauksia.

Näyttelytunnelmissa taiteilijat Kirsti Koro ja Eira Viertoma

Etualalla Arja Krossbeckin pronssiveistokset.

Näyttely valmiina, avajaisia odottavissa tunnelmissa taiteilija Leena Vaara.

Upeat Tuuli Pollarin pahkaveistokset.

Taustalla Mari Isotalon maalaus 'Mitä, jos ne näkee' ja Merja Antilan freskoja. Etualalla Arja Krossbeckin pronssiveistossarja 'Woman with guitar'.

Taulu ja tekijä. Kunniapuheenjohtaja Paul Tiililä ja teos ....

Viileä tunnekuohu, huhtikuu.

SKjL:n toiminnanjohtaja Merja Puustinen ojentamassa kunniakirjaa Rauni Tiililälle.

Avajaisten päätteeksi pidettiin taidearpajaiset. Näyttelyyn osallistuneet taiteilijat olivat lahjoittaneet runsaasti teoksia.